Wang Tao

School

School of Life Sciences

Professional Title

Professor

Other Contact Information

Selected Papers

Current position: Personal Profile > Academic Achievements > Selected Papers

Jun Kang#, Mengqian Huang#, Jinyu Li1#, Keke Zhang, Cheng Zhu, Sihua Liu, Zhenwei Zhou, Tao Wang*, Zhiyun Wang*. Enterovirus D68 VP3 targets the interferon regulatory factor 7 to inhibit1 type I interferon response. Microbiology Spectrum. 2023 May 1; e0413822. doi: 10.1128/spectrum.04138-22

Hits:

Translation or Not:no

CN No.:null