Wang Tao

School

School of Life Sciences

Professional Title

Professor

Other Contact Information

Selected Papers

Current position: Personal Profile > Academic Achievements > Selected Papers

Fan Gao#, Pei Liu#, Yaqian Huo, Lianlian Bian, Xing Wu, Mingchen Liu, Qian Wang, Qian He, Fangyu Dong, Zejun Wang, Zhongping Xie, Zhongyang Zhang, Meirong Gu, Yingzhi Xu, Yajing Li, Rui Zhu, Tong Cheng, Tao Wang*, Qunying Mao* & Zhenglun Liang A screening study on the detection strain of Coxsackievirus A6: the key to evaluating neutralizing antibodies in vaccines. Emerging Microbes & Infections. 2024 Dec;13(1):2322671.

Hits:

Translation or Not:no

CN No.:null