English 官网

刘志华

  • 教师名称:刘志华
  • 教师拼音名称:Liu Zhihua
  • 性别:
  • 职称:副教授

其他联系方式

  • 邮编:
  • 通讯/办公地址:
  • 邮箱:
  • 移动电话:

Zhi-Hua Liu, Michelle L. Olson, Somnath Dattatray Shinde, Xin Wang, Naijia Hao, Chang Geun Yoo, Samarthya Bhagia, John R. Dunlap, Yunqiao Pu, Katy Kao, Arthur J. Ragauskas, Mingjie Jin and Joshua S. Yuan*. Synergistic maximization of carbohydrate output and lignin processibility by combinatorial pretreatment. Green Chemistry, 2017, 19, 4939-4955. (一区)

点击次数:

是否译文:

上一条:Zhi-Hua Liu, Shangxian Xie, Furong Lin, Mingjie Jin, Joshua Yuan*, Combinatorial pretreatment and fermentation optimization enabled a record yield on lignin bioconversion. Biotechnology for Biofuels, 2018, 11, 21 (一区)

地址:天津市南开区卫津路92号 邮编:300072
津ICP备05004358号-1 津教备0316号 津公网安备 12010402000425号